பிளாஸ்டிக் ஒட்டு பலகை

  • Plastic Plywood

    பிளாஸ்டிக் ஒட்டு பலகை

    ROCPLEX பிளாஸ்டிக் ஒட்டு பலகை என்பது 1.0 மிமீ பிளாஸ்டிக்கால் மூடப்பட்ட உயர்தர கட்டுமான பயன்பாட்டு ஒட்டு பலகை ஆகும், இது உற்பத்தியின் போது பாதுகாப்பு பிளாஸ்டிக்காக மாறும். விளிம்புகள் நீர்-சிதறக்கூடிய அக்ரிலிக் வண்ணப்பூச்சுடன் மூடப்பட்டுள்ளன.